NELER YAPARIZ?
HAKKIMIZDA
Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 07.12.2017 tarih ve 7628 sayılı kararı ile kuruluş izni verilmiştir. Kuruluş iznine dayanarak 17.04.2018 tarihinde kurulan Arsan Varlık Yönetim A.Ş., BDDK’nın 07.06.2018 tarih ve 7851 sayılı kararı ile aldığı faaliyet izni çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır.  Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’nin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.  Şirket kurucu ve yöneticileri, hukuk ve finans piyasalarında üst düzey görevlerde çalışmış deneyimli kişilerden oluşmaktadır.”

Mali Kurumların Alacaklarının Temlik Alınması, Tahsili ve Varlıkların Çözümlenmesi
Şirketimiz Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarını satın almakta; satın aldığı alacakları tahsil etmekte, varlıkları nakde çevirmekte ve/veya bunları yeniden yapılandırarak satmaktadır.
Mali Kurumlara Alacak Tahsilatı ve Borç Yapılandırması Danışmanlığı
Şirketimiz uzman ve profesyonel ekibiyle Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve/veya danışmanlık hizmeti vermektedir.