FAALİYETLERİMİZ
1. Sorunlu Alacakların Fiyatlanması ve Satın Alınması
Şirketimiz Bankalar, TMSF, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını fiyatlamakta ve satın almaktadır.

2.Satın Alınan Alacakların Tahsili ve Varlıkların Satılarak Nakde Çevrilmesi

Şirketimiz Bankalar, TMSF, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinden satın aldığı alacakları tahsil etmekte, varlıkları nakde çevirmekte veya bunları yeniden yapılandırarak satmaktadır.

3. Teminat Amaçlı Varlıklara Yatırım Yapılması ve İşletilmesi

Şirketimiz alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmekte, kiralamakta ve bunlara yatırım yapmaktadır.

4. Bankalara Alacak Tahsilatı ve Borç Yapılandırması Danışmanlığı

Şirketimiz uzman ve profesyonel ekibiyle Bankalar, TMSF, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

5. Borçlu Şirketlere Kurumsal ve Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Şirketimiz uzman ve profesyonel ekibiyle borçlu şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Copyright © 2018 - Arsan Varlık Yönetim A.Ş Tüm hakları saklıdır. Data1